Dvietes kultūras nama amatierteātris "Nebēdnieki"

Vadītāja: Virgīnija Fjodorova
Tālrunis:
26108394

No 1976. gada Dvietes amatierteātri vadīja V. Marcinkeviča.
1984. un 1985. gadā izrādes iestudējusi arī M. Ģeriņa.
Pēc vairāku gadu pārtraukuma amatierteātris Dvietē savu darbu atsāka 2001. gadā Ritas Stapkevičas vadībā.
2008. līdz 2010. gadam amatierteātra vadītāja bija Marija Setkovska.
No 2010. gada un pašlaik amatierteātra vadītāja ir Virgīnija Fjodorova.
2013. gadā tika dots amatierteātra nosaukums "Nebēdnieki".

Misija

Celt Dvietes kultūras līmeni pagasta iedzīvotājiem, iesaistīt iedzīvotājus sabiedriskās aktivitātēs, nest Dvietes vārdu tālāk par pagasta robežām.

Nodarbības notiek:

Pirmdienās 20.00-22.00


Dvietes vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dviete"

Vadītāja: Anita Meikšāne
Tālrunis: 26801568

Kolektīva darbība sākās jau no 2009. gada. Vadītāja: Sandra Stašāne.
Kopš 2013. gada 9. septembra un pašlaik  kolektīva vadītāja ir Anita Meikšāne.

Misija

Aktīvi iesaistīties Dvietes pagasta kultūras dzīvē ar priekšnesumiem un uzstāšanos Dvietes pagasta pasākumos, kā arī iesaistīties novada un republikas kultūras notikumos. Gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem, kas norisināsies 2023. gadā, apgūt XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XXVII Deju svētku lieluzveduma "Mūžīgais dzinējs" repertuāra dejas vidējās paaudzes deju kolektīviem.

Nodarbības notiek:

Piektdienās 19.00-22.00


Dvietes kultūras nama senioru deju kopa "Saulespuķes"

Vadītāja: Rita Stapkeviča
Tālrunis: 22420787

Senioru deju kopas "Saulespuķes" darbības sākums 2009. gada 19. martā.
Deju grupa "Saulespuķes" piedalījās Latvijas senioru deju festivālos.
Izbraukumu bija daudz gan savā novadā, gan arī tālākos novados — Vecvārkavā, Rubenes pagastā, Balvos, Dagdā, u. c. 2021. gada senioru deju kopa "Saulespuķes" piedalījās Dvietes pasākumā "Ziedu pušķis skolai" un pašdarbnieku pasākumā "Nāk rudens apgleznot Latviju".

Misija

"Deja ir kustība, kustība ir veselība, veselība ir dzīve!"

Nodarbības notiek:

Pirmdienās 17.00-19.00


Dviete kultūras nama līnijdeju grupa "Atkal"

Vadītāja: Līga Ostrovska
Tālrunis: 28786160

Līnijdeju grupa "Atkal" savu darbību uzsāka 2002. gada rudenī. Dejotāju sastāvs laika gaitā ir mainījies un šobrīd kolektīvu veido četras dejotājas.
Līnijdeju grupa aktīvi piedalās pagasta rīkotajos un citos pasākumos.

Nodarbības notiek:

Pirmdienās 19.00-21.00