Dvietes muiža

Dvietes muižas komplekss veidojās 19. gs. un tā īpašnieki bija grāfu Plāteru-Zībergu dzimta. Lai arī Dvieti smagi skāra pasaules kari un daudz ēku tika nopostītas, līdz mūsdienām ir saglabājušās vairākas kompleksa ēkas, kas ļauj sajust muižas senatnīgo garu.

Šobrīd Dvietes viesiem ir iespēja apmeklēt seno kantora būvi – "Muižas ēku", kas kļuvusi par centrālo muižas kompleksa objektu, apskatei pieejamas arī baznīca, dzirnavas un parks. Pakāpeniski tiek atjaunotas arī citas muižas ēkas.

Atjaunotajā "Muižas ēkā" ir apskatāmi abi stāvi un mansards, kurā regulāri tiek izvietotas izstādes un rīkoti pasākumi. Katra ēkas istaba ir iekārtota īpašā stilā, veidojot kopumu, kā muižā dažādos laikos dzīvojuši tās iedzīvotāji.

Apmeklējot Dvietes muižu, interesentiem ir iespēja:

  • aplūkot muižas kompleksa ēkas un parku;

  • uzzināt Dvietes vēsturi;

  • baudīt saldo vīnogu lapu tēju un vīnu.

Piedāvājam arī telpas semināru, svinīgu notikumu norisei.

Dvietes muiža, Dvietes pagasts. Uzziņām: Vanda Gronska, t. 26369215

Dvietes muiža kartē